Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-11404/JP/14 + Wyjaśnienia do SIWZ + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
1) wykonanie i skompletowanie tzw. pakietu startowego,
w nakładzie 3500 egzemplarzy, służącego promocji Projektu systemowego pn.: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkiego,
2) odebranie 1500 egzemplarzy pakietów startowych znajdujących się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia,
3) dostarczenie wszystkich egzemplarzy pakietów startowych, o których mowa w pkt 1 i 2 do 50 adresatów na terenie całej Polski

– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 24.02.2014 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- formacie *pdf
z dnia 26 lutego 2014 roku
- formacie *pdf
z dnia 26 lutego 2014 roku

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3755

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions