Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9998/JP/13 (+ ogłoszenie o wyniku postępowania)


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie, skompletowanie w nakładzie 7 200 egzemplarzy, tzw. pakietu startowego, w skład którego wchodzi: torba, kołonotes, długopis oraz dokument w formie listu i dostarczenie pakietów do 69 miejsc na terenie całej Polski, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pakiety startowe służą promocji Projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 5.07.2013 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf (z dnia 19 lipca 2013 r.)Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2824

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions