Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-9713/JP/13 + (Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o wyniku postępowania)


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
realizacja kampanii informacyjno -promocyjnej w prasie regionalnej nt. inwestycji finansowanych ze środków Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko. Do zadań Wykonawcy należy: opracowanie i publikacja artykułów sponsorowanych na temat projektów zrealizowanych ze środków Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko w sektorze ochrony zdrowia, tj. zebranie materiałów źródłowych, opracowanie merytoryczne, graficzne, edytorskie 16 artykułów sponsorowanych, przeprowadzenie wywiadów i ich autoryzacja
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 24.06.2013 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *pdf (z dnia 27 czerwca 2013 r.)

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *pdf (z dnia 28 czerwca 2013 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdf (z dnia 18 lipca 2013 r.)Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3726

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions