Ministerstwo 
Zdrowia


Zmiany do siwz


29.05.2013MINISTERSTWO ZDROWIA
Biuro Dyrektora Generalnego
MZ-AGZ-270-9523-10/AB/13
WSZYSCY WYKONAWCY
Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest ochrona fizyczna osób i mienia Ministerstwa Zdrowia
w Warszawie o obiektach przy:

ul. Miodowej 15,
ul. Długiej 38/40,
Al. Jerozolimskich 155,

a także konwojowanie wartości pieniężnych – przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-9523/AB/13 wpłynęło zapytanie:
Czy usługa konwojowania ma odbywać się z kasjerem/pracownikiem Zamawiającego?

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), udzielam wyjaśnienia:
Usługa konwojowania odbywa się z kasjerem/pracownikiem Zamawiającego.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany w formularzu cenowym - załącznik nr 1 do wzoru oferty w kolumnie 6 „ Szacunkowa liczba godzin lub konwojów
w czasie trwania umowy”
w wierszu 2 polegającej na:
wykreśleniu cyfry: 12.048
i wpisaniu w to miejsce: 6.024

Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1644

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions