Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-9271/JP/13. (+ Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów graficznych, druk oraz dostawa niżej wymienionych materiałów informacyjno - promocyjnych w zakresie Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:
1. Kalendarz wieloarkuszowy na 2013 rok - 200 szt.
2. Kalendarz wieloarkuszowy na 2013 rok - 500 szt.,

– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 01.02.2013 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
- w formacie *pdf (z dnia 21 lutego 2013 r.)Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3264

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions