Ministerstwo 
Zdrowia


Wyjaśnienia do siwz


MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5845-4/AB/12 14-11-2012 r.


Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej dla Ministerstwa Zdrowia:
Cześć I - serwery - 10 sztuk
Część II - macierz dyskowa wraz z infrastrukturą sieciową (przełącznik sieciowy typ A–2 szt.)
Cześć III - przełącznik sieciowy typ B – 3 szt.,
- kontroler sieci bezprzewodowej z 7 punktami dostępowymi,
- router brzegowy/firewall z oprogramowaniem – 1 szt.

– przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5845/AB/12 wpłynęły następujące zapytania:

1. Dot. przełączników sieciowych typ A i typ B:
Czy do ww. przełączników należy dostarczyć kable stackujące? Jeżeli tak, to jakiej długości? W przypadku przełączników typu B - czy wszystkie 3 urządzenia będą tworzyły 1 stos?

2. Dot. kontrolera punktów dostępowych:
Czy wymaganie Zamawiającego "liczba obsługiwanych punktów dostępowych - minimum 40" należy rozumieć jako wymaganie dostarczenia kontrolera wyposażonego we wszystkie niezbędne elementy (w tym również licencje, jeżeli potrzebne) do obsługi minimum 40 punktów dostępowych (rozbudowa jedynie poprzez instalację dodatkowych punktów dostępowych), czy też wymagane jest dostarczenie kontrolera obsługującego 7 punktów dostępowych z możliwością rozbudowy w przyszłości (poprzez np. odpowiednią licencję) do obsługi minimum 40 punktów dostępowych?

3. Dot. kontrolera punktów dostępowych:
Punkt 12 Wydajność zawiera wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów typowych dla przełączników sieciowych. Wymaganie to zawęża swobodę doboru rozwiązania WLAN do nielicznych producentów stosujących rozwiązania obsługujące jedynie topologię tunelowania całości ruchu do kontrolera WLAN, Prosimy o usunięcie tego wymagania jako ograniczającego konkurencję.


Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), udzielamy następujących odpowiedzi:

Ad 1. W przypadku przełączników typ A i typ B nie ma potrzeby dostawy kabli stackujących. Zamawiający przewiduje w przyszłości możliwość zestackowania urządzeń Przełącznik Sieciowy – typ B i dlatego wymaga możliwości ich stackowania.
Ad.2.Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego w sprzęt i oprogramowanie, w tym niezbędne licencje, które umożliwi podłączenie w przyszłości maksymalnie 40 punktów dostępowych bez konieczności zakupu dodatkowych licencji oraz urządzeń innych niż fizyczne punkty dostępowe.
Ad 3. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na wykreśleniu pkt.12 – „Wydajność”, w załączniku nr 1 Opisie Przedmiotu Zamówienia, części III zamówienia, pkt 2. Kontroler punktów dostępowych z 7 punktami dostępowymi – 1 komplet, i w załączniku nr 2 Oferta – wzór.


Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1859

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions