Ministerstwo 
Zdrowia


Wyjaśnienia do siwz


MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5845-2/AB/12 14-11-2012 r.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest dostawa urządzeń aktywnych sieci komputerowej dla Ministerstwa Zdrowia:
Cześć I
- serwery - 10 sztuk
Część II
- macierz dyskowa wraz z infrastrukturą sieciową (przełącznik sieciowy typ A – 2 szt. )
Cześć III
- przełącznik sieciowy typ B – 3 szt.,
- kontroler sieci bezprzewodowej z 7 punktami dostępowymi,
- router brzegowy/firewall z oprogramowaniem – 1 szt.

– przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5845/AB/12 wpłynęły następujące zapytania:

1) dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia – część I – serwery 10 sztuk – procesor

Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załącznik nr 1 wymaga :
„Jeden procesor minimum sześciordzeniowy umożliwiający osiągnięcie zaoferowanemu modelowi serwera minimum 190 pkt w teście SPECint_rate_base2006. Wyniki dla oferowanego modelu serwera powinny być dostępne na stronie www.spec.org...”

Czy zamawiający dopuści jako równoważne, załączenie wydruku z przeprowadzonego testu w laboratorium producenta sprzętu potwierdzający wynik SPECint_rate_base2006 min. 190 pkt? Test jest przeprowadzony zgodnie z wytycznymi SPEC, oraz zawiera wszystkie informacje dotyczące konfiguracji sprzętowej serwera, analogicznie do publikowanych testów na www.spec.org.


2) dotyczące Opisu Przedmiotu Zamówienia – część I – serwery 10 sztuk – kontroler dyskowy

Zamawiający wymaga „Kontroler RAID, obsługa dysków SAS 2.0; obsługa RAID 0, 1, 10”
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisu „obsługa dysków SAS 2.0”, czy serwer ma wspierać dyski SAS 2.0 pod kątem szybkości interfejsu, czy umożliwiać poprawną pracę nie zapewniając szybkości SAS 2.0? Standard SAS 2.0 jest kompatybilny s SAS, więc każdy kontroler SAS obsłuży dyski SAS 2.0.


Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), udzielamy następujących odpowiedzi:
Ad1. Zamawiający wymaga aby wyniki testów były opublikowane na stronie www.spec.org
Ad2. Zamawiający wymaga aby kontroler RAID obsługiwał dyski z prędkością właściwą dla specyfikacji SAS 2.0, czyli 6 GB/s.


Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu oferty.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1504

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions