Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5782/JP/12 (+wyjaśnienia do siwz + zmiana ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 1.wykonanie projektów graficznych, druku oraz dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych w zakresie Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2.druk oraz dostawa plakatów dotyczących konkursu plastycznego w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA zaprojektowanie, skład, łamanie i wydrukowanie raportu informacyjnego, ulotek, broszur informacyjnych oraz wydrukowanie plakatów, zwanych dalej Materiałami Informacyjnymi, a także skompletowanie i dostarczenie do 250 miejsc na terenie całej Polski Materiałów Informacyjnych służących promocji projektu systemowego pn.: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
– przetarg nieograniczonyOgłoszenie → 19.09.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *pdf

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
- 25.09.2012 r.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia
- 25.09.2012 r.

Ogłoszenia o wyniku postępowania
- w formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3609

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions