Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5742/JP/12. (+ Wyjaśnienia do SIWZ + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest organizacja, obsługa i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Beneficjentów oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej II stopnia Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Temat szkolenia: Zamówienia publiczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 24.07.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ (27.07.2012 r.)
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ (30.07.2012 r.)
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ (31.07.2012r.)
- w formacie *html

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ (01.08.2012r.)
- w formacie *html

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4369

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions