Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr MZ-AGZ-270-5743/JP/12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Nr MZ-AGZ-270-5743/AB/12


Numer ogłoszenia w BZP: 151427 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 143453 - 2012 data 02.07.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8312158, fax. 22 831 14 49.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
- W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Ministerstwo Zdrowia 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 pok. 154.
- W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Ministerstwo Zdrowia 00-952 Warszawa ul. Miodowa 15 pok. 154.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1569

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions