Ministerstwo 
Zdrowia


Wyjaśnienia do siwz


MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5743-2/AB/12 11-07-2012 r.

1. Z załączonych rysunków wynika, że oba skrzydła są wykonane z szybą 4 mm, a w opisie uwzględniona jest w skrzydłach wewnętrznych szyba o współczynniku k=1,1 W/m2K, skrzydła wykonane z kantówki trójwarstwowej co wskazywałoby na wykonanie skrzydeł wewnętrznych w technologii okien EURO Dj 68.
2. Współczynnik izolacyjności akustycznej min. 40 dB (skrzynkowe)
- czy założenia akustyczne dotyczą szyby? Jeżeli tak to w którym skrzydle
- czy założenia dotyczą całego okna? Jeżeli tak to proszę o podanie wartości współczynników korekcyjnych.
3. Okucia stosowane do okien, obwiedniowe umożliwiają otwieranie i rozwieranie.
- czy dotyczy to obu skrzydeł czy tylko skrzydeł wewnętrznych?
4. Estetyczne i niewidoczne uszczelki systemowe na skrzydłach.
Z opisu wynika, że należy zostosować uszczelki w skrzydłach natomiast z rysunków technicznych okien wynika że nie posiadają one uszczelek – które rozwiązanie jest rozwiązaniem właściwym.
5. Jaki poziom bezpieczeństwo okuć należy zostosować? – w opisie czytamy o standardowych okuciach uchylno – rozwiernych jak również o możliwości zastosowania okuć WK1 i WK2
6. Z rysunków okien wynika że zewnętrzne skrzydła posiadają w dolnej części okapnik stalowy – czy możliwe jest wykonanie okapnika drewnianego który swą budową znacznie bardziej pasuje do okien stosowanych w obiektach zabytkowych?
7. W punkcie 2.0 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
„Nowo montowana stolarka winna posiadać następujące dokumenty atestacyjne:
- Aprobatę Techniczną na okna i Drzwi balkonowe systemu, wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej (kompletną)
Dlaczego system zgodności stolarki został ograniczony do systemu zgodności krajowego tj. Aprobaty Technicznej wydanej przez ITB (które to wychodzą z użycia)?
Czy system oceny zgodności europejski na zgodność z normą PN EN 14351-1+A1 jest również systemem przez Państwa dopuszczalnym?
8. Czy „lufciki” w skrzydłach zewnętrznych będą otwierały się na zewnątrz czy do środka?
9. W dokumentacji zamieszczona jest informacja dotycząca rodzaju drewna jakie ma być użyte do wykonania nowych okien jako klejonka sosnowa.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klejonki sosnowej łączonej na tzw. mikrowczepy?
10. W projekcie rodzaj szklenia okien jest określony jako szkło pojedyncze w skrzydle zewnętrznym oraz zespolone w skrzydle wewnętrznym. Na rysunkach szczegółowych stolarki przy poszczególnych typach okien zaprojektowane jest okno z szybą pojedynczą w zewnętrznym i wewnętrznym skrzydle.
a) Jakie wytyczne przyjąć do kalkulacji?
b) Jeżeli Zamawiający przyjmie, ze w skrzydle wewnętrznym ma być pakiet zespolony, czy dopuszcza się w tym wypadku pakiet o budowie 4 x16 x 4 mm?
11. Czy Zamawiający przewiduje wymianę parapetów wewnętrznych? Jeśli tak, proszę o podanie średnich wymiarów(szerokości, długości i grubości) oraz rodzaj materiału z jakiego miałyby być wykonane nowe parapety wewnętrzne.
12. W dokumentacji mowa jest również o wyposażeniu okien w nawiewniki higrosterowane. Proszę o podanie ilości nawiewników (np. po 1 szt. na wewnętrzne i zewnętrzne skrzydło).
13. Czego dotyczy zapis „współczynnik izolacyjności akustycznej min. 40 dB (skrzynkowe)” ?
14. Proszę o dokładny przekrój okna skrzynkowego w którym mamy zastosować wewnętrzną szybę(20-28 mm) na przekroju nie zostało to zamieszczone.
15. Jeżeli chodzi o założenie szyby 20-28 mm w wewnętrznej kwaterze nie ma możliwości żeby kwatera miała wymiar 40x60 mm. Proszę o wyjaśnienie?
16. Czy konieczne jest zastosowanie okuć obwiedniowych jak nie ma zawiasów uchylnych? Jakie mają one spełniać wymogi?
17. Jaki zastosować okapnik od zewnątrz aluminiowy zakryty drewnem czy cały aluminiowy?
18. Czy klejonka może być na mikrowczep?
19. Czy jest możliwość zamieszczenia na państwa stronie zdjęcia starego okna widok od wewnątrz i od zewnątrz?
20. Po ile nawiewników zastosować w oknie i w każdej kwaterze wewnętrznej czy zewnętrznej?
21. Jakie nawiewniki mają być proszę o podanie parametrów?

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), udzielamy następujących odpowiedzi:
Ad.1 Szyby mają spełniać współczynnik k=1,1, natomiast jeśli chodzi o dobór technologii pozostaje on dla wykonawcy.
Ad.2 Współczynnik izolacyjności akustycznej ma spełniać całe okno.
Ad.3 Dotyczy obu skrzydeł. Wymagane jest otwieranie, rozwieranie dopuszczalne.
Ad.4 Uszczelki nie zostały uwzględnione na rysunkach, ponieważ każdy producent stosuje inne. Okna mają być szczelne i posiadać uszczelki.
Ad.5 Poziom bezpieczeństwa wg obowiązującej normy.
Ad.6 Dopuszcza się drewniany okapnik.
Ad.7 Europejski system oceny jest równoważny z Aprobatą Techniczną wydaną przez ITB.
Ad.8 Kierunek otwierania ustalany indywidualnie w zależności od sytuacji, ponieważ w niektórych pokojach za oknami występują kraty, co w przypadku otwierania lufcika na zewnątrz byłoby niemożliwe, także w przeważającej części lufciki z kierunkiem otwierania na zewnątrz.
Ad.9 i ad.18 Tak, dopuszcza się zastosowanie klejonki sosnowej łączonej na tzw. mikrowczepy.
Ad.10
a) Zewnętrzna – pojedyncza, wewnętrzna – podwójna, zespolona.
b) Tak, dopuszcza się pakiet 4 x 16 x 4 mm.
Ad.11 Zamawiający nie przewiduje wymiany parapetów wewnętrznych.
Ad.12 i ad. 20 Po 1szt. na skrzydłach zewnętrznych i wewnętrznych.
Ad.13 Zapis: „współczynnik izolacyjności akustycznej min 40dB(skrzynkowe)” dot. całych okien.
Ad.14 i 15 Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy dokonujemy zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia. Uzupełniamy załączony do opisu przedmiotu zamówienia- zał. Nr 1 do SIWZ, Projektu Budowlanego wymiany okien …, o załączony rysunek „Przekroje przez ramiaki okien dla wszystkich projektowanych okien” .
Ad.16 Wymagane jest zastosowanie okuć obwiedniowych wg obowiązującej normy.
Ad.18 Oba rozwiązania są dopuszczalne.
Ad.19 Zdjęcia w załączeniu .
Ad.21 Wymaganymi parametrami są:
- przepustowość powietrza min. 15m3/h
- nawiewniki mają być w kolorze białym
Natomiast pozostałe parametry są dowolne.

Proszę o uwzględnienie powyższego przy sporządzaniu ofert.

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy dokonujemy zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia polegającej na wykreśleniu wszystkich dat: 17 lipca 2012 r.
i wpisaniu w te miejsca daty: 19 lipca 2012 r.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1483

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions