Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5724/JP/12 (+ Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wunik)


Przedmiotem zamówienia jest zakup czasu reklamowego i prezentacja spotu reklamowego (30 s.) promującego efekty wdrażania Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Kapitał Ludzki (POKL)
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 29.06.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- w formacie *html
- 9 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- w formacie *html
- 9 lipca 2012 r.

Ogłoszenie o wyniku
- w formacie *pdf
- 10 sierpnia 2012 r.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 4107

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions