Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5673/JP/12 (+ zmiany do siwz + ogłoszenie o zmianie do ogłoszenia + wyjaśnienia do siwz + ogłoszenie o wyniku postępowania)


Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa spotkania z Beneficjentami Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w III kwartale 2012 roku. W skład zamówienia wchodzi: -Zapewnienie sali konferencyjnej dla 50 uczestników spotkania. -Zapewnienie obsługi cateringowej dla 50 uczestników spotkania. -Zapewnienie bazy noclegowej ze śniadaniem dla 40 uczestników spotkania (2 doby: poprzedzająca dzień spotkania oraz pomiędzy pierwszym i drugim dniem spotkania). Spotkanie dwudniowe w III kwartale 2012 roku, w jednym z podanych terminów: 16-17 lipca 2012 r., 23-24 lipca 2012 r., 8-9 sierpnia 2012 r. Ostateczny termin spośród ww. wybierze zamawiający na 10 dni roboczych przed planowanym spotkaniem. Wymogi dotyczące realizacji zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
– przetarg nieograniczony

Ogłoszenie → 11.05.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html

Zmiany do siwz
- w formacie *html

Ogłoszenie o zmianie do ogłoszenia
- w formacie *pdf (z dnia 16 maja 2012 r.)

Wyjaśnienia do siwz
- w formacie *html

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3174

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions