Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5616/JP/12 + Wyjaśnienia do siwz + Ogłoszenie o wyniku


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
organizacja i prowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia obejmujących:
Część I zamówienia Język angielski, kursy grupowe na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym, w których udział weźmie 10 pracowników
Część II zamówienia Język francuski, kursy grupowe na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym, w których udział weźmie 2 pracowników
Część III zamówienia Język niemiecki - kursy grupowe na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym, w których udział weźmie 1 pracownik
Część IV zamówienia Język angielski - konwersacje indywidualne, dla 2 pracowników

– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 04.04.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
13.04.2012 formacie *html

Ogłoszenie o wyniku
- w formacie *html
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3162

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions