Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5613/JP/12 + Zmiany do siwz + Wyjaśnienia do siwz + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Organizację i obsługę dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiówpomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach ProgramuOperacyjnego Kapitał Ludzki
- przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5613/JP/12
Ogłoszenie → 15.03.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Zmiany do siwz
- formacie *html

Wyjaśnienia do siwz
- 20-03-2012 r. formacie *html

- 23-03-2012 r. formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2948

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions