Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5609/JP/12
+ Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
świadczenie 4 usług gastronomicznych w czasie całodziennych spotkań organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu (program partnerski z darczyńcami) finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia marzec - grudzień 2012 r. (szczegółowe terminy świadczenia każdej z 4 usług gastronomicznych Zamawiający ustali z Wykonawcą na 7 dni roboczych przed planowanym terminem każdego ze spotkań).
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 2.03.2012r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
- formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3032

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions