Ministerstwo 
Zdrowia


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacjami na okres 12 miesięcy, spełniającego wymagania określone w siwz.
W ramach umowy Wykonawca dostarczy licencje (w tym 1 licencję wielostanowiskową dla 105 jednoczesnych użytkowników w sieci LAN oraz 3 licencje jednostanowiskowe). Termin realizacji:12 miesięcy od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 1 kwietnia
2012 r.


Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 1
2. Formularz oferty załącznik nr 2.
Załącznik Nr 1 do oferty
3. Wzór oświadczeń - załącznik nr 3 i 3a.
4. Wzór umowy
załącznik nr 4Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1658

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions