Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5570/JP/12 +Wynik


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
Przedmiotem zamówienia jest: Część I zamówienia Świadczenie 4 usług gastronomicznych w czasie spotkań organizowanych przez Departament Funduszy Europejskich w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Część II zamówienia Świadczenie usługi gastronomicznej (bufet powitalny; obiad w restauracji) w trakcie seminarium dla kadry kierowniczej Beneficjentów Systemowych Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 26.01.2012 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html
Wynik postępowania
→13.02.2012 r.
- formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2685

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions