Ministerstwo 
Zdrowia


Wyjaśnień do siwz
MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5450- 5 /JP/11 25.11.2011 r.


Sprawa: przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5450/JP/11

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana okien weneckich drewnianych typu skrzynkowego w ilości 80 szt. na okna weneckie drewniane typu skrzynkowego wraz z podokiennikami w ilości 80 szt. oraz roboty towarzyszące związane z wykonaniem, dostawą i wymianą okien w Pałacu „Pod Czterema Wiatrami” w Warszawie przy ul. Długiej 38/40, wpłynęła prośba o następujące wyjaśnienie:

Przedmiar na wykonanie zamówienia jest w dwóch częściach A i B.
W obydwu częściach występują roboty związane z produkcją okien oraz roboty związane z demontażem i montażem stolarki.
Natomiast zamówienie ma zostać zrealizowane w dwóch etapach I i II.
Etap I to wykonanie stolarki okiennej, a Etap II obejmuje demontaż starej i montaż nowej wyprodukowanej stolarki okiennej.
W formularzu ofertowym należy wpisać kwotę ogólną oraz podzielić ją potem na kwotę za wykonanie etapu I i etapu II.
Czyli z części A i B należy wydzielić osobno koszt produkcji okien i wpisać to jako cenę za wykonanie etapu I, a osobno koszt za roboty związane z demontażem starych i montażem nowych okien i wpisać tę kwotę jako cenę za wykonanie etapu II.
Proszę o potwierdzenie, czy nasza interpretacja jest zgodna z Państwa intencją?


Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), wyjaśniamy, że interpretacja jest prawidłowa.
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1025

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions