Ministerstwo 
Zdrowia


Wyjaśnienia do siwz
MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5450-3/JP/11 23.11.2011 r.


Sprawa: przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5450/JP/11

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana okien weneckich drewnianych typu skrzynkowego w ilości 80 szt. na okna weneckie drewniane typu skrzynkowego wraz z podokiennikami w ilości 80 szt. oraz roboty towarzyszące związane z wykonaniem, dostawą i wymianą okien w Pałacu „Pod Czterema Wiatrami” w Warszawie przy ul. Długiej 38/40,wpłynęły następujące zapytania:
1. W Specyfikacji Technicznej znajduje się zapis „... materiał wysokostandardowy, kantówka sosnowa klejona potrójnie”.
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klejonki sosnowej bezsęcznej łączonej na tzw. mikrowczepy?

2. Ponadto w Specyfikacji Technicznej zawarte są dwie informacje dotyczące rodzaju szklenia okien, tj. „Szklenie współczynnik przenikania ciepła dla szyb U=1,1 W/m2xK, współczynnik izolacyjności akustycznej dla szyb Rw=32-39 dB” i poniżej w ramce „(szyby zespolone) o grubości 20-28 mm, współczynniku U=1,1 i mniej (skrzydło wewnętrzne) pojedyncza szyba w skrzydle zewnętrznym (4-6)”.
Proszę o jednoznaczne określenie rodzaju szklenia, np. skrzydło wewnętrzne z pakietem szybowym 4 x 16 x 4 mm, skrzydło zewnętrzne szyba pojedyncza o grubości 4 mm.

3. Zamawiający określa również w Specyfikacji Technicznej współczynnik izolacyjności akustycznej skrzynki na min. 40 dB.
W związku z tym zapisem, czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia certyfikatu (atestu) potwierdzającego spełniającego ten wymóg na całe okno, czy wystarczy certyfikat (atest) na dźwiękochłonność szyb?

4. Czy Zamawiający przewiduje wymianę parapetów wewnętrznych?
Jeżeli tak, proszę o określenie materiału z jakiego mają być wykonane, ich powierzchni lub wymiarów oraz uzupełnienie o tę pozycję przedmiarów.

5. Zgodnie z zamieszczonymi rysunkami szczegółowymi okien grubość skrzydła wewnętrznego to 55 mm, natomiast wysokość przylgi to 10 mm.
Informujemy, że standardowa grubość skrzydła to 68 mm, a minimalna wysokość przylgi musi wynosić 18 mm (w innym wypadku widoczna będzie aluminiowa ramka dystansowa).
6. Ponadto okucia obwiedniowe można zastosować tylko w skrzydłach o grubości 68 mm wskazanych w dokumentacji jako wewnętrznych. Nie ma możliwości zamontowania zasuwnic oraz innych elementów okuć obwiedniowych na skrzydle o grubości 40 mm, wskazanych przez Zamawiającego jako skrzydło zewnętrzne. Skrzydła zewnętrzne można okuć elementami odwzorowującymi okucia istniejące.


Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), udzielamy następującej odpowiedzi:
Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie klejonki sosnowej bezsęcznej łączonej na mikrowczepy.
Ad. 2. Skrzydło zewnętrzne należy szklić szkłem pojedynczym , a skrzydło wewnętrzne szklić należy szkłem zespolonym (pakietem szybowym) . Grubość szkła z przedziału 4-6mm
Ad. 3. Wystarczy atest na dźwiękochłonność szyb.
Ad. 4. Zakres prac nie obejmuje wymiany parapetów wewnętrznych.
Ad.5. Dopuszczalne jest zwiększenie grubości skrzydeł czy też przylgi ze względów technologicznych. Należy natomiast bezwzględnie zachować grubość całego okna jak i wymiary zewnętrzne okna, skrzydeł , rozstaw szprosów , lufcików.
Ad. 6. Jeżeli grubość skrzydła zewnętrznego nie będzie zwiększana dopuszczalne jest zastosowanie okuć tradycyjnych.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1275

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions