Ministerstwo 
Zdrowia


Wynik postępowania


Warszawa, 24.10.2011 r.OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Nr MZ-AGZ-270-5384/AB/11


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie remontu elewacji frontowej budynku Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-5384/AB/11 za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy została uznana oferta Nr 1, złożona przez PORTAL-BIS Budownictwo Ogólne Konserwacja i Rekonstrukcja Obiektów Zabytkowych, Piotr Brzeziński, Al. Jerozolimskie 198 L m. 3 , 02-486 Warszawa z ceną 239.940,43 zł,

Poniżej przestawiamy listę wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert:
Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Cena
Liczba punktów
w kryterium cena

1
PORTAL-BIS Budownictwo Ogólne Konserwacja i Rekonstrukcja Obiektów Zabytkowych; Piotr Brzeziński 02-486 Warszawa Al. Jerozolimskie 198L m. 3

239.940,43

100

2
Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. 00-382 Warszawa ul. Solec 103

310.548,10

77.26

3.
Pracownia Konserwacji Zabytków MONUMENT Sp. z o.o.; 00-464 Warszawa Ul. Szwoleżerów 9

372.674,18

64.38Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1084

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions