Ministerstwo 
Zdrowia


Zmiany do siwz


MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5384- 2/AB/10 07.10.2011 r.Sprawa: przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5384/AB/11


Uprzejmie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu elewacji frontowej budynku Ministerstwa Zdrowia w Warszawie przy ul. Miodowej 15, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-5384/AB/11, polegającej na wykreśleniu z Opisu Przedmiotu Zamówienia zdania:

„Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie ochronne dla rusztowań wykonane było z siatki z rysunkiem fasady remontowanego budynku”.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 960

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions