Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5373/JP/11 + Wynik postępowania + Ogłoszenie o unieważnieniu wyniku


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów graficznych, druku oraz dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych w zakresie Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz druk i dostawa plakatów dotyczących konkursu plastycznego w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 26.09.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wynik postępowania
26.10.2011 formacie *pdf
28.10.2011 formacie *pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu wyniku
- formacie *htmlWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2372

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions