Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5162/JP/11 + Zmiany do siwz+ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA - publikacja 1 ogłoszenia prasowego dotyczącego Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim,
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - opracowanie merytoryczne, graficzne, edytorskie, druk oraz zamieszczenie wkładki PR w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim w ramach Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia Programu Kapitał Ludzki

– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 24.05.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Zmiany siwz
- formacie *html

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- formacie *html

Zmiany siwz
- formacie *pdf

Wynik postępowania
- formacie *html
- formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2144

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions