Ministerstwo 
Zdrowia


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
organizacja i obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej ,pomiędzy 6 a 30 czerwca 2011 r.,w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1.
- Załącznik nr 1 do SzOPZ
2. Wzór umowy załącznik nr 2.
3. Formularz oferty - załącznik nr 3
4. Wzór oświadczeń załącznik nr 4.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1556

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions