Ministerstwo 
Zdrowia


Wynik postępowania prowadzone w trybie zapytania o cenę


Warszawa, 07.04.2011 r.OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Nr MZ-AGZ-270-5197/JP/11


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przygotowanie i obsługa spotkania w dniu 20 kwietnia 2011 r., prowadzonym w trybie zapytania o cenę Nr MZ-AGZ-270-5197/JP/11, za najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), została uznana oferta Nr 2 złożona przez Elżbietę Wędrychowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Przysmak”, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, z ceną 8.750,00zł.

Poniżej przestawiamy listę wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert :
Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Cena
Liczba pkt

1
Restauracja HONORATKA Marzanna Wiącek
S. Greenleaf Bis
ul. Marii Konopnickiej 12 c, 05-092 Łomianki.

9.450,00

X

2
Elżbieta Wędrychowska „Przysmak”
ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa

8.750,00

100

3
Bistro Trojka S. C. Magdalena Mroczkowska,
Jadwiga Wilga, Zbigniew Zliczewski
PKiN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

9.500,00

92,10

4
Bartosz Siekierka CATERING SIEKIERKA
ul. Bora Komorowskiego 14/28, 03-982 Warszawa

14.040,00

62,32Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2259

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions