Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5138/JP/11 + Pytania i wyjaśnienia + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
organizacja, przeprowadzenie i kompleksowa obsługa czterech szkoleń dla Beneficjentów Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), pracowników Wydziału Instytucji Pośredniczącej POIiŚ w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia oraz pracowników Wydziału Funduszy Europejskich w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 31.03.2011 r.
- w formacie *html
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Pytania i wyjaśnienia
- formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *htmlWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2647

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions