Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-5170/JP/11 + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA świadczenie usługi gastronomicznej w trakcie seminarium dla kadry kierowniczej Beneficjentów Systemowych Działania 2.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA świadczenie usługi gastronomicznej w trakcie szkolenia dla kadry kierowniczej Beneficjentów projektu systemowego pn. Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej - szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 14.03.2011 r.
- formacie *html
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wynik postępowania
- formacie *pdf
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 2658

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions