Ministerstwo 
Zdrowia


Uzupełnione ogłoszenia o wyniku postępowaniaWarszawa, 14.03.2011 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
Nr MZ-AGZ-270-5073/JP/11


Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Ministerstwo Zdrowia zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa dla Ministerstwa Zdrowia artykułów biurowych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-5073/JP/11, za najkorzystniejszą, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, została uznana oferta Nr 5 złożona przez PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Spółkę Jawną, 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 44, z ceną 180.500,00zł.

Poniżej przestawiamy listę wykonawców, którzy złożyli ofertę oraz streszczenie i porównanie złożonych ofert :

Numer
oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres Wykonawcy
Cena
Liczba punktów w kryterium cena

1
Hurtownia Papiernicza PAPIRUS
Roman Kuleta
99-400 Łowicz ul. Ułańska 5

191.896,09

94,06

2
FHU GRAWIT
05-820 Reguły ul. Elizy Orzeszkowej 3

194.108,10

X

3
AMAD Sp. z o.o.
05-092 Łomianki ul. Łąkowa 31

168.315,52

X

4
HELKRA Sp. z o.o.
05-092 Łomianki ul. Warszawska 132

219 759,34

82,14

5
PAPIEROZBYT Duralewski i Kania Sp. J.
03-042 Warszawa ul. Marywilska 44

180.500,00

100Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1287

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions