Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-5095/JP/11 + Wyjaśnienia do SIWZ + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wyjaśnienia + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie badania ewaluacyjnego: Analiza potrzeb szkoleniowych personelu medycznego oraz pracowników wykonujących zawody niemedyczne w ramach systemu opieki zdrowotnej w Polsce
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 28.02.2011 r.
- w formacie *html
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Wyjaśnienia do SIWZ
- formacie *html

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
11.03.2011 formacie *pdf

Wyjaśnienia
11.03.2011 formacie *pdf

Wynik postępowania
14.04.2011 formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3418

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions