Ministerstwo 
Zdrowia


Zmiany do siwz
MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-5073-4/JP/11 09.02.2011 r.Sprawa: przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-5073/JP/11

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych.

W załączniku nr 1 – Opisie przedmiotu zamówienia w poz. 38 MARKER PERMANENTY DO CD i w Ofercie cenowej będącej załącznikiem do oferty - załącznik nr 2do siwz, w poz. 38 MARKER PERMANENTY DO CD wykreślamy treść

Tusz o wysokim stopniu nieprzezroczystości, nieścieralny, odporny na działanie wody, do pisania na folii, szkle, tworzywie sztucznym, w kolorach: niebieskim, czarnym i białym, z okrągłą końcówką o grubości: 0,4; 1 i 2 mm, nietoksyczny – bez zawartości xylenu i toluenu

i w to miejsce wpisujemy:

„Tusz o wysokim stopniu nieprzezroczystości, nieścieralny, odporny na działanie wody, do pisania na folii, szkle, tworzywie sztucznym, w kolorach: niebieskim i czarnym, z okrągłą końcówką o grubości: 0,4; 1 i 2 mm, nietoksyczny – bez zawartości xylenu i toluenu”

W celu umożliwienia wprowadzenia zmian zamawiający przedłuża termin składania ofert.
Nowy termin składania ofert to: 14 luty 2011 r. Godzina i miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie .
Jednocześnie dokonujemy zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
W treści SIWZ wykreśla się daty 10 lutego 2011 r. i w to miejsce wpisuje się 14 lutego 2011r.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1289

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions