Ministerstwo 
Zdrowia


PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5073/JP/11
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5073/JP/11
na dostawę artykułów biurowych
na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zakup częściowo finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

dostawa artykułów biurowych do Ministerstwa Zdrowia
zakup częściowo finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Załączniki:
1. Opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr 1.

2. Formularz oferty załącznik nr 2.

- Oferta cenowa formacie *pdf
- Oferta cenowa formacie *xls

3. Wzór oświadczeń - załącznik nr 3 i 3a.

4. Wzór umowy załącznik nr 4.

Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1997

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions