Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4973/JP/11 + zmiany do siwz + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie badania ewaluacyjnego: „Ocena możliwości osiągnięcia wskaźnika rezultatu w projekcie pn. Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej, realizowanego w ramach Działania 2.3 PO KL”
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 21.01.2011 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *html

Zmiany do siwz
- formacie *html

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- formacie *html

wynik postępowania
- formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3912

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions