Ministerstwo 
Zdrowia


Wyjaśnienia do siwz


MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-4915- 4/AB/10 03.11.2010 r.Sprawa: przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-4915/AB/10

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na przygotowaniu do wydruku, wydruku, opracowaniu wersji elektronicznej i dostawie publikacji pokonferencyjnej „Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia”.
wpłynęły następujące zapytania:
1. Czy publikacja będzie posiadać numer ISBN?
2. Czy oprawa będzie szyta czy szyto-klejona?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:

Ad 1. W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający określił „Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy numer ISBN przydzielony publikacji, który należy wykorzystać w projekcie zgodnie z wytycznymi krajowego biura ISBN”
Ad 2.. Zamawiający wymaga oprawy szyto - klejonej.


Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień przy sporządzaniu ofert.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1453

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions