Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym MZ-AGZ-270-4914/JP/10 + ogłoszenie o zmianie ogłoszenia + pytania i wyjaśnienia + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie badania ewaluacyjnego: Ocena funkcjonowania wewnętrznych systemów zarządzania w poszczególnych projektach systemowych Działania 2.3 PO KL, których realizacja rozpoczęła się w roku 2009
– przetarg nieograniczony
Ogłoszenie → 2.11.2010 r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- formacie *pdf
- Załącznik nr 2 w formacie *rtf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
05.11.2010 formacie *pdf

Pytania i wyjaśnienia
05.11.2010 formacie *pdf
9.11.2010 w formacie *html

Wynik postępowania
3.12.2010 formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3349

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions