Ministerstwo 
Zdrowia


Pytania i wyjaśnienia
MINISTERSTWO ZDROWIA
00-952 Warszawa
ul. Miodowa 15
tel. centr. 022 634-96-00
REGON 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-4882-9/AB/10 20.10.2010 r.Sprawa: przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-4882/AB/10

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na przygotowanie edytorskie, druk, oprawę i dostarczenie publikacji, wpłynęły następujące zapytania:
1. Czy do obowiązków Wykonawcy będzie należeć wykonanie korekty stylistyczno-językowej?
2. Jaki czas Zamawiający zastrzega sobie na wykonanie korekty autorskiej oraz akceptacji egzemplarzy próbnych?
3. Czy pod pojęciem egzemplarz próbny należy rozumieć wydruk drukarkowy wraz z okładką całości pracy przygotowanej do druku?


Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759z późn. zm.) udzielamy następujących wyjaśnień:
1. Przekażemy wykonawcy tekst skorygowany pod względem językowym (czyli: nie);
2. Akceptacja egzemplarzy próbnych nastąpiłaby w ciągu 1 dnia o ile będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i z wcześniejszymi uzgodnieniami mailowymi co do strony graficznej;
3. Egzemplarz próby rozumiany jako egzemplarz odpowiadający zasadniczo produktowi finalnemu – czyli całość publikacji - sklejonej i oprawionej.


Prosimy o uwzględnienie powyższych wyjaśnień przy sporządzaniu ofert.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1434

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions