Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRZY MINISTRZE ZDROWIA

AL. JEROZOLIMSKIE 155;
02-326 WARSZAWA

Warszawa, dnia 2010-09-07OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
( ogłoszenie o zamówieniu opubl. w DUUE Nr 2010/S 143 – 220355 z dnia 27.07.2010r. )


Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia niniejszym informuje o unieważnieniu w dniu 07. 09. 2010r. postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak spr. : ZZP – 108 / 10 na dostawę :

CZYNNIKÓW KRZEPNIĘCIA IX REKOMBINOWANYCH W LICZBIE 200 000 J.M.
Klasyfikacja według wspólnego słownika zamówień (kod CPV): 33.62.10.00-9
Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych


Podstawa prawna :
Zgodnie z art. 93, ust. 1. pkt 1) Ustawy - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 113/2010, poz. 759 )

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3203

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions