Ministerstwo 
Zdrowia


Wyjaśnienia do SIWZ


MINISTERSTWO ZDROWIA
ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa
tel. centr. 022 634 96 00
identyf. 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-4786- 4/JP/10 24.08.2010

Sprawa: przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-4786/JP/10


Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach zagranicznych samolotami rejsowymi wraz z ich dostarczaniem do siedziby Zamawiającego, w okresie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-4786/JP/10 wpłynęło następujące zapytanie:
W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej Zakupu biletów lotniczych na zagraniczne przeloty pasażerskie zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jaką jest… jest zobowiązana do załączenia do oferty aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) udzielamy następujących wyjaśnień:
Tak, każdy podmiot zbiorowy jest zobowiązany do złożenia wymaganej informacji.
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1525

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions