Ministerstwo 
Zdrowia


Pytania i odpowiedziKonferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


MINISTERSTWO ZDROWIA
ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa
tel. centr. 022 634 96 00
identyf. 000287987
WSZYSCY WYKONAWCY
Nasz znak Data
MZ-AGZ-270-4817-4/MT/10 13.08.2010

Sprawa: przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ-270-4817/MT/10

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie w przetargu nieograniczonego Nr MZ-AGZ-270-4817/MT/10, przedmiotem, którego jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji informacyjno-szkoleniowej w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie Wykonawcy:

Wątpliwość dotyczy załącznika nr 1 do siwz Ad.2 „ Zapewnienie usługi cateringowej
i kelnerskiej oraz zapewnienie Sali wraz z odpowiednim sprzętem technicznym w ramach realizacji tych usług” Dzień I, o następującej treści:
„Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany zapewnić:
[…]
Oprawę muzyczną w trakcie kolacji (do akceptacji Zamawiającego).”

Niestety, z treści siwz nie wynika, o jakiego rodzaju oprawę chodzi.
Czy powinien to być zespół muzyczny grający w Sali na żywo czy też wystarczająca jest muzyka odtwarzana, odpowiednio nagłośniona w Sali, w której będzie odbywać się uroczysta kolacja?

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy następującej odpowiedzi:

Oprawa muzyczna w trakcie kolacji (do akceptacji Zamawiającego) oznacza muzykę odtwarzaną, odpowiednio nagłośnioną w Sali, w której będzie odbywać się uroczysta kolacja.


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1650

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions