Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o wyniku postępowania


ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PRZY MINISTRZE ZDROWIA

AL. JEROZOLIMSKIE 155;
02-326 WARSZAWA

Warszawa, dnia 2010-07-28OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
PROCEDURA ZNAK: ZZP – 90/10


Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia niniejszym informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:


KONCENTRATU AKTYWOWANEGO ZESPOŁU PROTROMBINY (APCC)
W LICZBIE 3 900 000 J.M.

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU

NUMER
OFERTY
NAZWA/ADRES/SIEDZIBA FIRMY
ZESTAWIENIE CEN
CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (C.J.)
CENA CAŁKOWITA BRUTTO (C.C.)
PLN
PUNKTACJA ZA KRYTERIUM OCENY
JEDYNYM KRYTERIUM OCENY OFERT BYŁA OFEROWANA CENA – 100%

1
BAXTER POLSKA SP.Z O.O.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
c.j. 3,7500

c.c. 14 625 000,00

100,0000
ŹADEN WYKONAWCA NIE ZOSTAŁ WYKLUCZONY / ŻADNA Z OFERT NIE ZOSTAŁA ODRZUCONA

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 firmy:

BAXTER POLSKA SP.Z O.O.
C.C. 14 625 000,00 PLN


Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta w/w firmy posiada najniższą cenę.

Zamawiający, w myśl art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt.a), z zastrzeżeniem art. 183 ustawy P.z.p., zewidujeawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego cześniej od dnia 29.07.2010r..


Załączniki do dokumentu :


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3537

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions