Ministerstwo 
Zdrowia


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ-270-4720/MT/10 + zmiana SIWZ + Wynik postępowania


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na

Część I: wykonanie i dostarczenie do siedziby Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia, Warszawa ul. Długa 38/40, materiałów promocyjnych: długopisu, notatnika, teczki na materiały, spełniających wymogi Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, związanych z realizacją projektu „Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej – szkolenie z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ”. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
CzęśćII: zaprojektowanie, wykonanie, skompletowanie i dostawa na adresy wskazane przez Zamawiającego, materiałów informacyjno-promocyjnych: teczki, długopisu notatnika, pamięci USB, smyczy, torby papierowej, kalendarza książkowego, kalendarza trójdzielnego i kalendarza plakatowego, zwanych dalej „Gadżetami promocyjnymi” służących promocji Projektu systemowego pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

– przetarg nieograniczony


Ogłoszenie → 02.07.2010r.
- w formacie *pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- w formacie *html
- w formacie *pdf

Zmiany SIWZ
- w formacie *html

Ogłoszenie o wyniku postępowania
- w formacie *html
- w formacie *pdfWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 3171

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions