Ministerstwo 
Zdrowia


INFORMACJA PRASOWA o śmiertelności szpitalnej pooperacyjnej


MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY

Warszawa, 06 listopada 2012 r.Informacja prasowa o śmiertelności szpitalnej pooperacyjnej


W związku z artykułem opublikowanym 22 września br. w czasopiśmie The Lancet, dotyczącym śmiertelności pooperacyjnej w Europie oraz wydźwiękiem medialnym i nieprzychylnym komentarzem w czasopiśmie Sǖddeutsche Zeitung, wskazującym, że Polska wypada najgorzej ze wszystkich krajów europejskich, Ministerstwo Zdrowia informuje, że dane przedstawione w publikacji nie odpowiadają stanowi faktycznemu, a błąd nastąpił prawdopodobnie przy przetwarzaniu danych. Z informacji uzyskanych z sześciu szpitali biorących udział w badaniu wynika, że w okresie objętym badaniem operowane były 854 osoby, spośród których w 5 przypadkach, będących w grupie najwyższego ryzyka, leczenie szpitalne zakończyło się zgonem. Udział zgonów pooperacyjnych wyniósł 0,6% a nie 17,9%, jak podano w publikacji. Dane ze szpitali objętych badaniem zweryfikowano na podstawie danych publikowanych przez NFZ, z których wynika, że śmiertelność szpitalna po zabiegach (liczba hospitalizowanych z kodem wypisu „zgon”) w 2011 r. wynosiła dla wszystkich leczonych 0,75%, a dla populacji odpowiadającej grupie badanej (bez neurochirurgii, zabiegów śródnaczyniowych, porodów i dzieci ale z chirurgią jednego dnia) 0,62%, a więc odpowiadała wskaźnikowi uzyskanemu z badanych szpitali i jest 30 razy niższa niż wskazana w artykule, a polskie szpitale są w czołówce bezpieczeństwa zabiegowego.


/-/Agnieszka Gołąbek
Rzecznik Prasowy
Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6511

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions