Ministerstwo 
Zdrowia


P R A K T Y K I   S T U D E N C K I E
2014


1. Organizacja praktyk studenckich w Ministerstwie Zdrowia

Studenci zainteresowani odbyciem praktyki w tutejszym Urzędzie zobowiązani są wypełnić i złożyć:
formularz zgłoszeniowy
plik do pobrania w formacie *pdf
zaświadczenie o odbywanych studiach wydane przez Dziekanat macierzystej uczelni
skierowanie z uczelni do odbycia praktyk studenckich

Komplet dokumentów należy składać co najmniej na 30 dni przed wskazanym terminem praktyki bezpośrednio na adres:

Ministerstwo Zdrowia
Biuro Kadr
00-952 Warszawa


Niezbędnym warunkiem do odbywania praktyki jest również zawarcie porozumienia o organizację praktyki między Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia a władzami Uczelni.

2. Informacje o wolnych miejscach praktyk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia
Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Dialogu Społecznego
Departament Funduszy Europejskich
Departament Zdrowia Publicznego
Biuro Dyrektora Generalnego
Departament Nadzoru Kontroli i Skarg
Departament Polityki Lekowej i Farmacji
Departament Polityki Zdrowotnej
Departament Prawny
Departament Matki i Dziecka
Departament Strategii i AnalizWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 40705

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions