Ministerstwo 
Zdrowia
0


Korpus Prezydencji


Nad przygotowaniami do objęcia przez Polskę Prezydencji czuwają przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz eksperci z instytucji nadzorowanych i podległych Ministerstwu. Wszystkie te osoby tworzą tzw. Korpus Prezydencji, czyli grupę osób, które w czasie polskiego Przewodnictwa w 2011 roku wejdą w skład delegacji krajowej i będą uczestniczyć w koordynacji prac grup roboczych Rady Unii Europejskiej.

Już 14 listopada 2008 r. zarządzeniem Ministra Zdrowia powołano Zespół do spraw koordynacji przygotowań Ministerstwa Zdrowia do realizacji zadań wynikających z przejęcia przez RP Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Pracom Zespołu, stanowiącego organ pomocniczy Ministra Zdrowia, przewodniczy Adam Fronczak, Wiceminister Zdrowia.


Adam Fronczak
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia

W ramach powyższego Zespołu, powołano również 4 Podzespoły do spraw:
» Priorytetów,
» Finansowo-Organizacyjnych,
» Informacji i Komunikacji oraz
» Kadr.
Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Przewodniczący Podzespołu ds. Priorytetów

boleslaw.samolinski@wum.edu.pl

tel. 00 48 22 599 20 39
Tomasz Kokociński
Przewodniczący Podzespołu
ds. Finansowo-Organizacyjnych
t.kokocinski@mz.gov.pl
tel. 00 48 22 634 92 42
Krzysztof Suszek
Przewodniczący Podzespołu ds. Informacji i Komunikacji
k.suszek@mz.gov.pl
tel. 00 48 22 634 93 03
Urszula Kowalewska
Przewodniczący Podzespołu ds. Kadr u.kowalewska@mz.gov.pl
tel. 00 48 22 634 93 04

Koordynacją przygotowań Ministerstwa Zdrowia do przejęcia przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej zajmuje się Departament Współpracy Międzynarodowej, kierowany przez Marcina Rynkowskiego.


Marcin Rynkowski
Dyrektor
Departament Współpracy Międzynarodowej
m.rynkowski@mz.gov.pl
tel. 00 48 22 634 95 74

Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej
Rue Stevin, 139
1000 Bruxelles
Lilianna Michalik - Pierwszy Sekretarz
Zdrowie publiczne, farmaceutyki, wyroby medyczne
lilianna.michalik@msz.gov.pl
tel. 00 32 2 7777 362
Grzegorz Rychwalski – Attaché Farmaceutyki i wyroby medyczne grzegorz.rychwalski@msz.gov.pl
Filip Domański – Attaché
Zdrowie publiczne
filip.domanski@msz.gov.pl


Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze ONZ w Genewie
l'Ancienne Route 15
1218 Grand Saconnex
Szwajcaria


Wojciech Gwiazda – Attaché
Koordynacja stanowiska UE w ramach współpracy z WHO
wojciech.gwiazda@msz.gov.pl
tel. 00 41 22 71 09 772

Przewodniczący Grup Roboczych


Agnieszka Czupryniak
Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Zdrowia Publicznego
a.czupryniak@mz.gov.pl
tel. 00 48 22 530 02 82
Lidia Retkowska – Mika
Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Farmaceutyków i Wyrobów Medycznych lidia.retkowska@urpl.gov.pl
tel. 00 48 22 492 12 67
Katarzyna Floryanowicz-Czekalska Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Środków Spożywczych k.floryanowicz@gis.gov.pl

Koordynatorzy merytoryczni w Ministerstwie Zdrowia
Paweł Piotrowski
Współpraca Międzynarodowa
p.piotrowski@mz.gov.pl
tel. 00 48 22 634 94 82
Marta Gromada
Polityka Lekowa i Farmacja
m.gromada@mz.gov.pl
tel. 00 48 22 634 92 11
Krzysztof Kopeć
Polityka Lekowa i Farmacja
k.kopec@mz.gov.pl
tel. 00 48 22 634 93 87
Elżbieta Tomaszewska
Ubezpieczenie Zdrowotne
e.tomaszewska@mz.gov.pl
tel. 00 48 22 530 03 31
Tadeusz Parchimowicz
Zdrowie Publiczne
t.parchimowicz@mz.gov.pl
tel. 00 48 22 530 03 32
Monika Przygucka
Zdrowie Publiczne
m.przygucka@mz.gov.pl
tel. 00 48 22 530 02 98Koordynatorzy organizacyjni
Justyna Wódka
Współpraca Międzynarodowa
j.wodka@mz.gov.pl
tel. 00 48 22 634 96 92
Joanna Żebrowska
Polityka Lekowa i Farmacja
j.zebrowska@mz.gov.pl
tel. 00 48 22 634 93 06
Magdalena Kukiel
Zdrowie Publiczne
m.kukiel@mz.gov.pl
tel. 00 48 22 530 02 25
Albert Gaździński
Środki Spożywcze
a.gazdzinski@gis.gov.pl
Tel. 00 48 22 536 13 44Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 10458

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions