Ministerstwo 
Zdrowia
0


Priorytety Prezydencji polskiej w obszarze zdrowia


W okresie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, w obszarze zdrowia publicznego będą realizowane dwa główne priorytety: zmniejszanie różnic w zdrowiu społeczeństw Europy oraz zapobieganie chorobom mózgu, chorobom neurodegeneracyjnym, w tym chorobie Alzheimera.

Zmniejszanie różnic w zdrowiu społeczeństw Europy
Priorytet pierwszy poświęcony zmniejszaniu różnic w zdrowiu społeczeństw Europy został wybrany i przygotowany przy uwzględnieniu dokumentów strategicznych Unii Europejskiej: drugiego wspólnotowego programu działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008-2013 i strategii „Europa 2020”. W ramach tego priorytetu polska Prezydencja skoncentruje się na trzech zagadnieniach:

zmniejszaniu różnic w zdrowiu pomiędzy krajami UE poprzez działania na determinantach zdrowia w szczególności właściwym odżywianiu i aktywności fizycznej;

zapobieganiu i kontroli chorób układu oddechowego u dzieci;

zapobieganiu i leczeniu zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, w tym z wykorzystaniem e-zdrowia i rozwiązań innowacyjnych.


Celem priorytetu jest zwrócenie uwagi Państw Członkowskich Unii Europejskiej na utrzymujące się różnice w zdrowiu społeczeństw Europy i konieczność ich zmniejszania.

Polska Prezydencja podkreśli fakt wpływu dobrej kondycji zdrowotnej i prawidłowego rozwoju człowieka w okresie wczesnorozwojowym na jego sytuację społeczną i ekonomiczną w późniejszym okresie rozwoju.

Dlatego też dla zmniejszania różnic w zdrowiu kluczowe jest prowadzenie kompleksowych działań w obszarze promocji, profilaktyki, edukacji i prewencji, jako instrumentów pozwalających kształtować zachowania prozdrowotne od najwcześniejszego okresu rozwoju człowieka.

Szczególna uwaga i nacisk położony zostaną na zapobieganie i kontrolę chorób układu oddechowego i zaburzeń komunikacyjnych u dzieci.

Dążenie do budowania zdrowego społeczeństwa Europy, wymaga wypracowania instrumentów pozwalających ograniczać i zwalczać występowanie tych zaburzeń, poprzez wprowadzanie programów badań przesiewowych, utworzenie sieci instytucji zajmujących się monitoringiem zjawisk zdrowotnych czy lepsze wykorzystanie e-zdrowia i rozwiązań innowacyjnych.

Zapobieganie chorobom mózgu, chorobom neurodegeneracyjnym, w tym chorobie Alzheimera
W ramach drugiego priorytetu polska Prezydencja podkreśli potrzebę stałego zainteresowania kwestiami związanymi ze starzeniem się społeczeństwa europejskiego, nadania większego znaczenia zapobieganiu i kontroli zwalczaniu chorób typowych dla wieku podeszłego i związanej z tym stabilności finansowej systemów ochrony zdrowia. Priorytetyzacja badań nad chorobami mózgu pozwoli na zwrócenie uwagi na znaczenie tego problemu w Polsce i w całej Europie. Powinna także doprowadzić do wzrostu zrozumienia oraz świadomości publicznej w kwestii chorób mózgu, a przez to zmniejszenia stygmatyzacji, marginalizacji i wykluczenia społecznego osób chorych.

W wymiarze globalnym, realizacja priorytetu stanowi wspomaganie Unii Europejskiej w realizowaniu celów polityk zdrowotnych i socjalnych oraz powinna przyczynić się do realizacji celów przedstawionych w strategii „Europa 2020”, m.in. poprzez działania zmierzające do zmniejszenia nierówności w zdrowiu.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 5397

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions