Ministerstwo 
Zdrowia
0


Podejmowanie decyzji


Dokumenty ustanawiane przez Radę mogą mieć formę rozporządzeń, dyrektyw, decyzji, wspólnych działań, wspólnych stanowisk, zaleceń lub opinii. Rada może przyjmować również konkluzje, deklaracje i rezolucje.

Rada zazwyczaj podejmuje decyzje większością kwalifikowaną. Oznacza to, że aby decyzja została podjęta konieczna jest większość głosów przekraczająca połowę.

Jeśli przyjęcie aktu przez Radę Europejską i Radę wymaga większości kwalifikowanej, głosy członków są ważone w następujący sposób:


Belgia - 12

Francja - 29

Austria - 10
Bułgaria - 10
Włochy - 29
Polska - 27
Republika Czeska - 12
Cypr - 4
Portugalia - 12
Dania - 7
Łotwa - 4
Rumunia -14
Niemcy - 29
Litwa - 7
Słowenia - 4
Estonia - 4
Luksemburg - 4
Słowacja -7
Irlandia - 7
Węgry - 12
Finlandia - 7
Grecja - 12
Malta - 3
Szwecja - 10
Hiszpania - 27
Niderlandy - 13
Zjednoczone Królestwo - 29


Do 31 października 2014 roku akty przyjmowane na wniosek Komisji, muszą zostać przyjęte co najmniej większością 255 głosów „za”. W innych przypadkach akty wymagają do ich przyjęcia co najmniej 255 głosów „za”, oddanych przez co najmniej dwie trzecie członków. Aby akt został przyjęty Państwa Członkowskie stanowiące większość kwalifikowaną powinny reprezentować co najmniej 62% ogółu ludności UE.

Mniejszość blokująca musi obejmować co najmniej czterech członków Rady. W innym przypadku uznaje się, że większość kwalifikowana została osiągnięta.Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 1822

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions