Ministerstwo 
Zdrowia
0


SYSTEM AKREDYTACJI – informacje podstawowe
AKREDYTACJA NA SPOTKANIA POLSKIEJ PREZYDENCJI W RADZIE UE
– podstawowe informacje


Dziennikarze zainteresowani udziałem w wydarzeniach prezydencji powinni się akredytować na specjalnej stronie internetowej. Akredytacja na konkretne spotkanie jest otwierana co do zasady na 4 tygodnie przed rozpoczęciem spotkania i zamykana na tydzień przed jego rozpoczęciem. Akredytacja na każde kolejne spotkanie wymaga zresetowania hasła.

Głównym zadaniem uruchomionego systemu akredytacji jest elektroniczna rejestracja uczestników spotkań polskiej Prezydencji odbywających się w Polsce oraz druk identyfikatorów współpracujących z systemami kontroli dostępu, które są instalowane w ośrodkach konferencyjnych polskiej Prezydencji.

Akredytacja odbywa się wyłącznie poprzez specjalny formularz przygotowany przez MSZ: https://akredytacja.pl2011.eu

Po zarejestrowaniu się i weryfikacji tożsamości dziennikarz będzie widział w systemie akredytacji listę spotkań, na które może się akredytować, a obok przycisk „akredytuj mnie na to spotkanie”. Poprzez naciśnięcie tego przycisku może zgłosić chęć uczestniczenia w danym spotkaniu. Potwierdzenie akceptacji organizatora będzie notyfikowane dziennikarzowi poprzez e-mail.


Do rejestracji niezbędne jest podanie danych osobowych, a także załadowanie zdjęcia w formacje .jpg, załadowanie skanu listu od redaktora naczelnego.


Należy bezwzględnie przestrzegać terminów akredytacji, które zostaną przydzielone do poszczególnych spotkań.
System dostępny jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej - domyślnej dla mediów spoza Polski.
Niektóre z punktów spotkań są dostępne dla wszystkich akredytowanych przedstawicieli mediów (np. konferencje prasowe), podczas gdy dostęp do innych, ze względów organizacyjnych, jest ograniczony. Wstęp na otwarte części spotkań oraz na oficjalne zdjęcie ministrów będą mieli jedynie przedstawiciel Host Broadcastera i fotoreporterzy akredytowani w systemie pool.


UWAGA: akredytacje na spotkania w Brukseli i Luksemburgu oraz na posiedzenia Rady Europejskiej odbywają się na dotychczasowych zasadach Sekretariatu Generalnego Rady UE – link to formularza akredytacyjnego jest dostępny na stronie www.pl2011.eu lub bezpośrednio na stronie: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=342&lang=en#bookmark4
Na dotychczasowych zasadach odbywają się też akredytacje na spotkania w Parlamencie Europejskim.


Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją systemu akredytacji dla mediów w 12 krokach i rejestracji.

Akredytacja mediów w 12 krokach


KROK 1:

Wpisz do przeglądarki internetowej adres: https://akredytacja.pl2011.eu; wybierz zielony przycisk – REJESTRACJA DZIENNIKARZA.

KROK 2:

Stwórz swoje konto w systemie akredytacji czyli wprowadź podstawowe informacje o sobie: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, na który będą przesyłane informacje z systemu akredytacji, państwo. Wgraj swoje zdjęcie, takie jak w dokumencie tożsamości – dzięki opcji kadrowania zdjęć wybierz ten fragment, na którym widać Cię najlepiej (plik z rozszerzeniem .jpg, max 2 MB). Podaj dane identyfikacyjne:
- obywatelstwo, które odpowiada państwu, które wydało dokument tożsamości, którym się legitymujesz;
- wpisz swoją datę urodzenia;
- wybierz typ dokumentu: dowód osobisty lub paszport;
- wpisz numer dokumentu.
Pola „imię ojca” oraz numer PESEL są obowiązkowe dla osób, które mają obywatelstwo polskie.

KROK 3:

Wybierz z listy nazwę redakcji, którą reprezentujesz (jeżeli ktoś z Twojej redakcji wpisał już ją wcześniej) lub wybierz opcję „reprezentuję inną redakcję”.

KROK 4:

Wpisz numer legitymacji prasowej, datę ważności i przez kogo została wydana, wgraj skan legitymacji prasowej (awers i rewers) lub skan listu z redakcji, potwierdzającego zatrudnienie (plik .jpg lub .png lub .pdf, max 500 KB).

KROK 5:

Wpisz dane dotyczące redakcji, pełnioną funkcję, adres, numer telefonu, faksu i utwórz hasło do swojego konta w systemie akredytacji (pamiętaj, że hasło musi składać się z 8-30 znaków, zawierać małe i duże litery oraz znaki specjalne, np. !@#$%^&*).

KROK 6:

Przeczytaj oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i jeżeli wyrażasz zgodę to zaznacz pole znajdujące się obok oświadczenia.

KROK 7:

Uważnie przeczytaj podsumowanie wprowadzonych danych, kliknij przycisk ZAPISZ i zgłoszenie zostanie przesłane do weryfikacji.

KROK 8:

Na wskazany przez siebie adres poczty powinieneś otrzymać informację:
Konto zostało założone. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Po aktywacji konta zaloguj się w celu zakończenia rejestracji.

KROK 9:

Po potwierdzeniu aktywacji konta zaloguj się ze strony głównej systemu akredytacji - tym razem używając już swojego e-maila podanego podczas rejestracji konta i podanego wcześniej hasła. Pamiętaj, że teraz Twój e-mail jest zawsze Twoim loginem do systemu akredytacji.

KROK 10:

Po zalogowaniu zobaczysz listę spotkań, na które możesz się akredytować wybierając przycisk “Akredytuj mnie na to spotkanie”.

KROK 11:

Potwierdź swoje dane w systemie.

KROK 12:

Na wskazany adres e-mail zostanie przesłana informacja z systemu o akceptacji Twojego udziału w wybranym spotkaniu.


UWAGA! Jeśli rejestrowałeś/rejestrowałaś się już w systemie i chcesz akredytować się na kolejne spotkanie KONIECZNIE zresetuj hasło klikając na odpowiednie pole na https://akredytacja.pl2011.eu !


Pamiętaj – zabierz ze sobą dowód potwierdzający tożsamość i legitymacje prasową lub list z redakcji – będą potrzebne do odebrania identyfikatora..


Dodatkowe informacje dla mediów:
Resortowy Rzecznik Prezydencji, Jakub Gołąb;
e-mail: j.golab@mz.gov.pl
kom. +48 602 727 302


Więcej informacji: http://pl2011.eu/

System akredytacji : https://akredytacja.pl2011.euWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 10040

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions