Ministerstwo 
Zdrowia
0


Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania na projekty w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.


Komunikat Ministerstwa Zdrowia
w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania na projekty w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.


Uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na projekty w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.

W ramach Działania 8.2 przewidziano dofinansowanie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B z przeznaczeniem na realizację projektów o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorcy, który planuje rozpoczęcie lub rozwój współpracy w oparciu o rozwiązanie elektroniczne, w szczególności przez dostosowanie własnych systemów informatycznych do systemów informatycznych przedsiębiorców, z którymi kooperuje, w celu umożliwienia automatyzacji wymiany informacji między systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców. Typowy projekt obejmuje integrację systemów informatycznych przedsiębiorstw lub wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

W przypadku ochrony zdrowia mogą to być m. in. systemy wspierające tworzenie, przesyłanie, udostępnianie oraz archiwizowanie elektronicznej dokumentacji medycznej. Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657) z dniem 1 sierpnia 2014 r. podmioty lecznicze będą zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej wyłącznie w postaci elektronicznej.


Więcej informacji dotyczących Działania 8.2 oraz harmonogramu naboru wniosków znajduje się na stronie internetowej:
http://poig.parp.gov.pl/index/index/598Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 11174

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions