Ministerstwo 
Zdrowia
0


Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązków wynikających z przepisów art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia


„Komunikat Ministerstwa Zdrowia
w sprawie obowiązków wynikających z przepisów art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657).


W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657), uprzejmie przypominamy o obowiązku wynikającym z przepisów art. 53 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Art. 53. 1. Podmiot prowadzący do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rejestry, ewidencje, listy, spisy albo inne uporządkowane zbiory danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych, w zakresie określonym w art. 19 ust. 1, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jest obowiązany przekazać ministrowi właściwemu do spraw zdrowia informacje o ich prowadzeniu oraz zakresie danych w nich zawartych.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są przekazywane za pośrednictwem jednostki podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowa, właściwej w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia. Jednostka ta weryfikuje przekazane informacje oraz przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia analizę potrzeb utworzenia rejestru medycznego, o której mowa w art. 19 ust. 3 i 4.”


Przekazane informacje, będą podstawą do tworzenia i likwidacji, w drodze rozporządzeń Ministra Zdrowia, poszczególnych rejestrów medycznych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657).

Zgłoszenia proszę kierować do jednostki odpowiedzialnej za zbieranie zgłoszeń, którą jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.Kontakt:
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa
http://www.csioz.gov.pl


Wersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 10071

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions