Ministerstwo 
Zdrowia
0


Inicjatywy Europejskie


Europejska Agenda Cyfrowa jest jednym z 7 dokumentów przewodnich strategii Europa 2020. Jej zadaniem jest określenie głównej roli, jaką muszą odegrać technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), jeżeli Europa chce osiągnąć swoje ambicje do roku 2020. W przedstawionej przez Komisję Europejską Europejskiej Agencie Cyfrowej znalazł się także obszar e-Zdrowia.

Europejska Agenda Cyfrowa

Projekt epSOS (European Patients Smart Open Services) jest projektem o zasięgu europejskim. Dotyczy on procesu rozwoju nowych technologii komunikacyjnych, a także nowych zintegrowanych usług elektronicznych udostępnianych w obszarze zdrowia, tzw. „e-Zdrowie”, w krajach Unii Europejskiej. Technologie te i rozwiązania zapewnią bezpieczny dostęp do informacji o zdrowiu pacjenta, w szczególności historii choroby pacjenta i elektronicznych recept dostępnych pomiędzy systemami opieki zdrowotnej poszczególnych krajów członkowskich.

Przystąpienie do projektu epSOS ma strategiczne znaczenie dla Polski, która uzyska możliwość skorzystania z doświadczeń zdobytych podczas procesu informatyzacji ochrony zdrowia w innych krajach Unii Europejskiej głównie poprzez:
udział w pracach standaryzacyjnych w zakresie interoperacyjności systemów opieki zdrowotnej na poziomie europejskim,

udział w pracach nad zbudowaniem interfejsu (przepływ informacji standaryzacyjnych, dobrych praktyk, założeń) między instytucjami europejskimi (z krajów biorących udział w projekcie), a instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie systemów informatycznych opieki zdrowotnej w Polsce (Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia),

wpływ na kształt europejskiej infrastruktury ICT dla e-Zdrowia, w szczególności możliwość uwzględnienia specyficznych rozwiązań krajowych w infrastrukturze technologicznej budowanej na potrzeby systemów Unii Europejskiej.

Konsultacja prac wykonywanych w ramach krajowych projektów/pilotów rozwoju systemów informacyjnych w ochronie zdrowia ma istotne znaczenie ze względu na istniejące czy też mające dopiero powstać unijne regulacje prawne. Ponadto w każdym z krajów, w którym realizowane są projekty istotne jest zapewnienie zgodności planowanych rozwiązań z aktualnie obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej.

W projekcie tym Polskę reprezentuje Ministerstwo Zdrowia – posiadając status obserwatora projektu oraz Narodowy Fundusz Zdrowia i Instytut Logistyki i Magazynowania jako członkowie/eksperci projektu.

Strona projektu epSOS

EU eHealth Governance Initiative (Europejska Inicjatywa Rządowa ds. e-Zdrowia) została zainicjowana w 2009 r. przez państwa członkowskie Unii Europejskiej przy wsparciu Komisji Europejskiej. Skupia ona uczestników z 27 państw członkowskich UE, z 3 państw z Europejskiego Obszaru Ekonomicznego oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Kanady. Jest ona odpowiedzią na uwagi oraz potrzeby zgłaszane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, m. in. w Deklaracji podpisanej podczas Konferencji w Barcelonie. Ta polityczna inicjatywa będzie wspierana przez dwa niezależne narzędzia: Joint Action – eHealth Governance Initiative (Wspólne Działanie - Inicjatywa Rządowa ds. e-Zdrowia) oraz Thematic Network SEHGovIA (Sieć Tematyczna SEHGovIA – Wsparcie dla Europejskiej Inicjatywy Rządowej i Działania). EU eHealth Governance Initiative obejmuje swoim zakresem pracę nad: kwestiami prawnymi, semantyką oraz używaną terminologią, identyfikacją, uwierzytelnianiem i standaryzacją w obszarze e-Zdrowia.

W projekcie tym Polskę reprezentuje Ministerstwo Zdrowia.

Strona projektuWersja do drukuPowrót


Artykuł przeczytało osób: 6572

Patronaty
E-zdrowie
Inspektorat Sanitarny
Rada
BIP
© 2011 Ministerstwo Zdrowia
© 2002-2011 Platforma Activeweb Medical Solutions